MINIMAL YOGA

Minimal joga je savremen, naučno potkovan pristup jogi. U minimal jogi koristimo znanja iz različitih tradicija, ali ih stavljamo u kontekst, preispitujemo, sve kritički posmatramo, provučemo kroz prizmu savremenih znanja i istraživanja i na kraju dobijemo kombinaciju koja je integrativna, jedinstvena, kreativna, delotvorna i sa ciljem da jogu demistifikuje i približi svima.

U osnovi svakog časa MINIMAL JOGE su dva D i dva K, odnosno: doživljaj koncentrisanog disanja i kretanja.

U odnosu na intenzitet kretanja postoje dve vrste časova: FLOW i SLOW.

MINIMAL YOGA FLOW časovi su dinamični, asane su povezane u jedan fluidni, neprekinut tok i akcenat je na snazi, pokretu i kontroli pokreta tela.

MINIMAL YOGA SLOW časovi su statičniji, sporiji, duže se zadržavamo u pozama, što nam daje vremena da bolje osetimo i dublje utonemo u pozu.

U svakom slučaju MINIMAL JOGU karakterišu precizne, jasne instrukcije, uz korišćenje pomagala kada je to potrebno. U minimal jogi nema poređenja tipa brže, jače, bolje, nema cilja, želimo da gradimo praksu koja podržava poštovanje, saradnju, pomoć, kao i zdrav i neosuđujući odnos prema sebi i prema drugima, gde će svako da se oseća dobro u svom telu.

Raspored: Vračar

  • Ponedeljak/Petak:19:15
  • Utorak/Četvrtak:19:15
  • Utorak/Četvrtak:20:45