MEDITACIJA

Šta je meditacija?
Meditaciju nije lako definisati. Recimo da je to tehnika usmravanja pažnje na objekat, radnju, reč, senzaciju..., a kao svrhu ili posledicu ima umirivanje misli, stabilnost i čistoću uma, bolju svesnost.

Zajedničko za sve meditacije je da pokušavaju um da dovedu u stanje tišine i mira. Prvo uz pomoć tehnika fokusiranja na nešto, a nakon toga bi um trebao da se zadrži u tom stanju smirenosti i jasnoće, stanju meditacije. Meditacija je prvo akcija, a onda stanje.

Vrste meditacije?
Meditacije mogu biti vođene, kada nas kroz meditaciju vode instrukcije i glas učitelja ili nekog drugog. I mogu biti samostalne, uz pomoć naučene tehnike. Po predmetu na koji se fokusiraju meditacije su razne, anapana je meditacija na dah, vipasana na senzacije na telu, postoje meditacije na sliku učitelja, plamen sveće, tačku na zidu, cvet ili jantru, u nekim vrstama meditacije se fokusiramo na mantre, mindfulness je tehnika meditacije prihvaćena u savremenoj psihoterapijskoj praksi. Iako su tehnike meditacije različite, cilj i dobrobiti su iste.

Zašto meditirati?
Zato što meditacija instant dovodi do smanjenja napetosti i nivoa stresa u organizmu. A na duže staze daje pozitivne rezultate u smanjivanju anksioznosti, napada panike i depresije. Dovodi do boljeg shvatanja situacije, jasnijeg pogleda na stvari i bolje kontrole emocija. Smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti i pomaže kod insomnije i post traumatskog stresnog poremećaja. Omogućava bolji fokus, kvalitetniju koncentraciju, poboljšava pamćenje, a pokazala se i kao dobra prevencija demencije kod starijih ljudi.

Kako meditirati?
Preporučuje se da se kad god je moguće meditira u isto vreme i na istom mestu, u prostoriji koja je mirna, čista i provetrena, u odeći koja je udobna. Položaj u kom se meditira treba da je udoban. Za nekog to znači da će sedeti u lotosu, za nekog u turskom sedu, a za nekog na stolici. Ono što je bitno je da zadržite da su leđa prava i da nađete položaj iz kog se nećete pomerati. Poželjno je meditirati na prazan stomak. Koliko meditacija traje zavisi od stila meditacije koji izaberete.

Koja se meditacija radi kod nas u studiju?
Kod nas možete naučiti Shakti yoga meditaciju, to je meditacija na mantru. Prilikom inicijacije dobijate svoju mantru od učitelja, a nakon toga uz pomoć mantre meditirate samostalno i, poželjno, svakodnevno, ako je moguće dva puta dnevno po 20 minuta. Specifično za ovu meditaciju je što se mantra ne ponavlja konstantno i sve vreme tokom meditacije, nego samo nekoliko puta, dok nas ne uvede u stanje meditacije, a onda se pusti i ponavlja samo povremeno, po potrebi, ako misli odlutaju. Trudimo se da meditacija bude što više stanje uma, a što manje akcija. Shati meditacija je jedan vrlo lagan i nenaporan proces, jednostavan, a vrlo efikasan i zbog toga je dovoljno meditirati 20-40 minuta dnevno.

Ako želite da saznate više o meditaciji, pored redovnih kurseva koji se održavaju jednom mesečno redovno organizujemo i otvorena uvodna predavanja o meditaciji, gde možete pitati i dobiti sve informacije vezano za meditaciju uopšte i konkretno za ovaj stil.

Pored toga, jednom nedeljno se održavaju i grupne meditacije, kao podrška meditantima, koje su otvorene za sve, bez obzira na iskustvo i tehniku meditacije koju koristite, gde, pored toga što meditiramo u grupi, i razgovaramo i delimo međusobna iskustva i podržavamo se.