Joga po Iyengar metodi

Ajengar joga je dobila ime po jednom od najpoznatijih i najpriznatijih savremenih jogija B.K.S Ajengaru. On je sistematizovao preko 200 asana i 14 pranajama sa mnogim varijacijama. Fokus u Ajengar jogi je na pravilnim i tačnim poravnanjima. Ovaj stil joge karakterišu vrlo detaljne i precizne instrukcije, vrlo suprilna poravnanja koja imaju dva cilja – prvi je da poza bude izvedena ispravno, da bude potpuno zdrava, bezbedna i anatomski ispravna, a drugi je da oživimo i postanemo svesni kompletnog svoj tela i svakog njegovog tela. Ajengar je smatrao da tek kad naučimo da kontrolišemo svoje fizičko telo, svoje delove tela i mišiće da tek onda postajemo spremni i dovoljno sposobni da kontrolišemo svoje disanje ili misli i da nikako ne možemo žuriti u tehnike pranajame ili meditacije, a da nismo savladali asane. U skladu sa tim na časovima Ajengar joge se ne rade nikakve meditacije, vrlo retko osnovne tehnike disanja, a velika pažnja se posvećuje asanama i njihovom izvođenju.

Druga karakteristika joge po Ajengar metodi je korišćenje različitih pomagala. Ajengar je bio inovator i u jogu uveo različita pomagala – cigle, trake, stolice, bolstere, kanape... Uloga pomagala je, kako samo ime kaže, da pomognu i da uloga je dvojaka. Prva je da svako telo, bez obzira na predispozicije, trenutno stanje, eventualne povrede, fleksibilnost, granice može da uradi pozu pravilno i bezbedno. Pomagala omogućavaju da svako može pozu uradi i da se zadrži u pozi dovoljno dugo. Druga uloga je da nas usmere i da nam pomognu da shvatimo određena poravnanja i instrkcije, kad to ne dolazi samo od sebe.

Jogu po ovoj metodi karakteriše i duže zadržavanje u pozama. Da bi se poza ispravno zauzela potrebno je neko vreme, a zatim se i ostaje u pozi da bi se postigli efekti i benefiti poze, koji mogu biti znatno manji ako se kraće zadržavamo u pozama.

Vežbajući Ajengar jogu razvićete snagu, fleksibilnost i stabilnost, kako u položajima, tako i van joga prostirke.

Raspored: SALA 1

  • Utorak: 17.30-18.45
  • Petak:17.30-18.45